Vollerslev Gørslev Vandværk

- din lokale leverandør af rent drikkevand.

Tilmeld nyhedsmail Driftstatus

Analyse introAfgang vandværk

Filterskyllevand
Slam


Den 24. oktober 2017 kom der en ny bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Af paragraf 7 i bekendtgørelsen fremgår det, at det enkelte vandværk skal komme med en indstilling til et kontrolprogram, hvorefter kommunen fastlægger kontrolprogrammet i en afgørelse.

På baggrund heraf, har Køge kommune og Vollerslev Gørslev Vandværk udarbejdet et kontrolprogram for Vollerslev Gørslev Vandværk for 2018- 2022 som efterfølgende er blevet godkendt af Køge Kommune.

Under "Vandanalyser" vil de enkelte analyserapporter være anfør for de enkelte år med referance til ovennævnte kontrolprogram skema.

Efter afholdt generalforsamling i 2020, vil datablade for vandanalyser for 2019 overgåvergå til "Generalforsamlinger", hvor referater for de enkelte generalforsamlinger også kan findes.