Vollerslev Gørslev Vandværk

- din lokale leverandør af rent drikkevand.

Tilmeld nyhedsmail Driftstatus


Velkommen til Vollerslev Gørslev vandværks hjemmeside og velkommen til en ny bestyrelse og tak til den gamle for arbejdet. På denne hjemmeside vil det naturligvis fortsat være muligt at hente relevante data om vandværket og dets drift. Vi bestræber os på at holde siderne ajour.

På hjemmesiden vil det desuden være muligt at;:

  • tilmelde sig nyhedsmail med driftinformation ved reparation/uregelmæssigheder og andre nyheder
  • få nyttige tips og informationer om drikkevand


Herover et lille foto af vandværket, der er beliiggende på adressen: Slimmingevej 54B


Vollerslev Gørslev Vandværk blev stiftet 18. april 1968. Vandværket skulle erstatte  to nedslidte vandværker i hhv. Vollerslev og Gørslev og blev derfor bygget lige midt imellem de to byer (placering ved Vollerslev Mose). 

Til at starte med forsynede vandværket Vollerslev og Gørslev by samt Giesegårdvej ud til Porthus, Slimmingevej ud til Juellund og Turøvej ud til Vollerslev Bageri. Efterfølgende er forsyningsområdet udbygget således, at vandværket i dag også forsyner Fløjterup, Rødbylund og Nyvang. 

Vandværket har ca. 35 km ledningsnet og ca. 365 forbrugere. 

Vandværket er løbende blevet renoveret/optimeret og har i dag 2 boringer. Seneste gennemgribende renovering var i 1996, hvor styretavler blev fornyet samtidig med indkøb af nye pumper og fjernelse af en hydrofor. Pumperne er efterfølgende i 2013 erstattet af frekvensstyrede pumper. i 2006 blev de åbne filtre erstattet af sandfiltre. 

For at sikre vandværkets brugere vand er vandværket forbundet med det tidligere Slimminge Vandværk (som nu er lagt ind under Borup Vandværk) og Gummersmarke - Kulerup vandværk.