Vollerslev Gørslev Vandværk

- din lokale leverandør af rent drikkevand

Tilmeld nyhedsmail Driftstatus

Referat

Bestyrelsesmøde den 11. april 2024

Fremmødte: Leif, Jakob, Christian, Henrik, Tanya, Bjørn, Mark, Linda

Dagsorden:

Nyt siden sidst Kommende aktiviteter - bla møde med kommunen i maj/Overdragelse - Linda forbereder en liste Konstituering Evt

Nyt siden siden sidst: Økonomi: 627.000 kr i beholdning 12 restancer på betaling der skulle have været modtaget medio marts Vi har modtaget 2500kr fra Andel (deling af overskud) Efter skift af el leverandør fra Modstrøm til OK har vi modtaget 24.000kr retur (forudbetalt el).

Drift:

6 brud på ledninger – alle på privat grund Ny råvandsflowmåler monteret – vi holder øje med de de tre målere – men differens ser nu bedre ud. Andet: Takstblad godkendt Referat fra GF er på hjemmesiden

Kommende aktiviteter:

Indkaldelse til 2 møder: Køge vandråd 24/4-2024 og møde om vandforsyningsplan på Køge Kommune 2/5-2024. Begge er sendt til Linda, som videresender til bestyrelsen.

Husk, at der allerede nu er kommet forslag til næste GF om blødt vand (forslagstiller var ikke mødt op til GF men ville gerne stille forslaget til næste år, da hun var for sent ude i år).

Overdragelse:

Linda gennemgik en liste som omhandlede bl.a.: Beredskabsplan – opdateres ved ændringer – eksempelvis ny bestyrelse Prøvetagninger I henhold til kontrolprogram Spildevand – filterskyllevand/tømme bundfældning Blad til generalforsamling Godkendelse af takstblad årligt Henvendelser fra mæglere Vedligeholde hjemmeside – eksempel ny bestyrelse

Konstituering:
Den nye bestyrelse er som følgende.

Formand: Bjørn Spure
Næstformand: Mark Mortensen
Driftsleder: Leif Lyders Larsen
Kasser: Leif Lyders Larsen
Sekretær: Tanya Ditlevsen
Bestyrelse medlem: Christian Grube
Suppleant: Jacob Lund
Suppleant: Henrik Christoffersen

Evt: Praktik omkring overdragelse af filer fra tidligere til ny formand blev diskuteret. Der holdes et separat møde imellem Linda og den nye formand omkring dette.

Hjemmeside:

Denne skal opdateres. Den nye bestyrelse finder ud af hvilke oplysninger der skal på siden og tager kontakt til webmaster. Herunder eksempelvis e-mailadresser.

Skal vi have en vagttelefon så private numre ikke står offentligt tilgængeligt?

Referent: Linda